Vlaanderen naar de top van kennis- en innovatieregio’s

Lees nu het nieuwe drieluikadvies van VARIO

Flanders to the top of knowledge and innovation regions

In lijn met het VARIO-Memorandum heeft de Vlaamse Regering zich als doel gesteld om Vlaanderen een top-vijf positie te laten verwerven tussen de meest innovatieve kennisregio’s en landen in Europa. In de context hiervan overhandigde VARIO een drieluikadvies aan minister-president Jan Jambon en minister voor Economie en Innovatie Hilde Crevits.

Het eerste advies formuleert een strategie om tegen 2030 aan te sluiten bij de top van innovatieregio’s. Een tweede advies selecteert vijf landen en 17 regio’s waarmee Vlaanderen zich de komende jaren moet benchmarken op weg naar de top. 

Ondanks de hoge O&O-uitgaven (2,9% van het BBPR) bevindt Vlaanderen zich op een 40ste plaats in het Regionale Innovatie Scoreboard (RIS-2019). Daarmee blijft Vlaanderen in de categorie Sterke Innovator. De lat moet hoger. Om aansluiting te vinden bij de Europese innovatieleiders dient Vlaanderen de komende tien jaar te focussen op zeven zwakke schakels in het innovatiesysteem: (1) de tekorten in STEM, (2) levenslang leren, (3) ambitieus ondernemen, (4) de regionale impact van de O&O-investeringen, (5) een geïntegreerde visie op innovatie, (6) hightech export, (7) een efficiënt en doeltreffend innovatiebeleid… Met oog op de relance formuleert VARIO ook maatregelen voor de korte termijn.

Het derde advies biedt een kwaliteitsvolle set van 20 kernindicatoren aan om de vooruitgang van Vlaanderen te monitoren. De indicatoroefening legt ook een aantal hiaten bloot die verder ontwikkelwerk vragen. Om impact te meten raadt VARIO aan nog meer werk te maken van aanvullende impactanalyses, met aandacht voor standaardisering van de methodiek en een meer systemische aanpak.