Voorstel Europese richtlijnen voor kennisvalorisatie

Voorstel Europese richtlijnen voor kennisvalorisatie

De Europese Commissie heeft een oproep gedaan voor lidstaten en kennisorganisaties om aan de slag te gaan met de vernieuwde Europese richtlijnen voor kennisvalorisatie. De Commissie hoopt met de voorgestelde Europese richtlijnen de sociale en economische waarde van kennis efficiënter door te kunnen vertalen tot duurzame producten, diensten en beleid. Het voorstel richt zich naast publieke kennisorganisaties nadrukkelijk ook op andere stakeholders binnen kennisecosystemen zoals private investeerders, overheden en innovatieve bedrijven. Naar verwachting wordt er eind dit jaar een besluit genomen over de aanbeveling.

Artikel Neth-ER
Persbericht Europese Commissie
Voorstel Europese Commissie