Voorstel voor nieuw systeem voor ondersteuning van wetenschappers in Nederland

Voorstel voor nieuw systeem voor ondersteuning van wetenschappers in Nederland

Wetenschappers in verschillende fasen van hun loopbaan hebben behoefte aan meer rust en continuïteit, zodat zij succesvol kunnen bijdragen aan wetenschappelijke ontdekkingen en maatschappelijke ontwikkelingen. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) denkt dat een nieuw permanent fonds, met een werkkapitaal van zo’n half miljard euro, hiervoor kan zorgen. Het zou de ‘projectificering’ helpen bestrijden, ongebonden onderzoek bevorderen, de druk op het wetenschapssysteem verminderen, en meer garanties geven voor continuïteit.

Persbericht KNAW

Rapport KNAW (pdf)