Waarom Europese samenwerking in technologie en innovatie verstandig is

Waarom Europese samenwerking in technologie en innovatie verstandig is

Gaan Europese landen het komende decennium zelfstandig de economische, politieke, maatschappelijke en veiligheidsuitdagingen aan of gaan ze echt samenwerken? Een rapport van het European Political Strategy Centre (EPSC) zet op een rij welke consequenties verschillende benaderingen kunnen hebben, niet in de laatste plaats als het gaat om technologie en innovatie. De grootste partijen in het huidige Europees Parlement geven aan dat ze met de samenwerking op dit terrein willen doorgaan, zij het dat de Groenen daarbij prioriteit eisen voor de aanpak van het klimaatprobleem, aldus Research Europe. Volgens een artikel van Technopolis Group moet technologie  en innovatiebeleid, of breder nog: industriebeleid, op alle schaalniveaus plaatsvinden: regionaal, nationaal en Europees. Uiteraard is daarbij enige vorm van coördinatie en afstemming nodig.

Rapport EPSC

Nieuwsbericht Research Europe

Artikel Technopolis Group