Wanneer gaat de productiviteit weer groeien?

Wanneer gaat de productiviteit weer groeien?

Twee artikels proberen een antwoord te geven op de vraag waarom de arbeidsproductiviteit in de westerse wereld nu al jarenlang nauwelijks meer groeit. Een artikel van Axios denkt dat dit komt doordat nieuwe technologieën zich altijd geleidelijk verspreiden. Nieuwe technologieën, en dan met name kunstmatige intelligentie (AI), hebben hiervoor nog niet genoeg tijd gehad. Daar gaat de komende jaren beweging in komen. Een artikel van VOX (CEPR) wijt de vertraging in de groei aan de opkomst van de immateriële economie. Om ervoor te zorgen dat de steeds hogere investeringen van bedrijven in immateriële activa (zoals IT en O&O) zich vertalen in een hogere productiviteitsgroei, dienen overheden de instituties op te zetten en de commerciële, juridische en ethische normen te ontwikkelen die een immateriële economie nodig heeft. “Dit is belangrijk werk, maar het is analytisch moeilijk, sociaal complex en tijdrovend.” Op een bijeenkomst van de Europese denktank Bruegel werd uitgebreid ingegaan op de oorzaken van en oplossingen voor de ‘productiviteitspuzzel’ van dit moment.

Artikel Axios

Artikel VOX

Verslag Bijeenkomst Bruegel