Wat ligt er volgend jaar op de plank van VARIO?

Wat ligt er volgend jaar op de plank van VARIO?

Tijdens zijn vergadering van 10 december 2019 heeft VARIO het werkprogramma voor 2020 uitvoerig besproken. VARIO plant om in het voorjaar het advies rond ‘Roadmap naar de Top 5 innovatieve kennisregio’s’ te finaliseren. Ook het proces voor het opstellen van een set kwaliteitsvolle indicatoren voor wetenschap en innovatie wordt verdergezet. Beide adviestrajecten gingen van start in 2019. VARIO zal zich in 2020 tevens verdiepen in de Sustainable Development Goals en maatschappelijke uitdagingen en de rol die een missiegericht innovatiebeleid en de quadruple helix hierbij innemen. Nog op het programma staat een grondige analyse van het belang van O&O-centra van buitenlandse bedrijven voor Vlaanderen. Het advies zal zich richten op hoe we bestaande O&O-centra kunnen behouden en nieuwe kunnen aantrekken