Welvaartsfonds gaat bedrijven helpen bij groei en omslag naar duurzaamheid

Welvaartsfonds gaat bedrijven helpen bij groei en omslag naar duurzaamheid

Vlaams minister Hilde Crevits (Economie en Innovatie) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen hebben een consortium opgezet voor het Welvaartsfonds. Deze samenwerking is het antwoord op de nood aan kapitaal voor Vlaamse bedrijven op (middel)lange termijn. Het Welvaartsfonds is één van vier luiken van het Vlaams herstelplan voor de economie. Het Welvaartsfonds is bedoeld zowel voor bedrijven die door de coronacrisis in moeilijkheden komen als bedrijven die hierin een opportuniteit zien en versneld willen groeien en/of de omslag willen maken naar een duurzame economie.

Nieuwsbericht Departement EWI

Website Welvaartsfonds