Werkprogramma VARIO 2017

Voor een maximale valorisatie van kennis in Vlaanderen

Werkprogramma VARIO 2017

De VARIO heeft op 6 maart zijn werkprogramma voor 2017 vastgelegd.

De centrale vraag voor de VARIO-leden is hoe we met het Vlaamse overheidsbeleid in economie, wetenschap en innovatie een maximale impact op de maatschappij kunnen realiseren. Hoe kunnen onze Vlaamse O&O&I-instrumenten tot een maximale valorisatie - economisch of maatschappelijk - van kennis leiden?

De VARIO zal dit onderzoeken vanuit drie invalshoeken:

  • transfer van talent;
  • samenwerking;
  • internationalisering.

Daarnaast zal de VARIO in antwoord op de vraag om advies van minister Philippe Muyters van 22 februari tegen eind 2017 een strategische langetermijnvisie uittekenen voor het Vlaamse ruimtevaartonderzoek.

Lees meer over het werkprogramma van VARIO.