Winnaars en verliezers bij de digitale transformatie van werk

Winners and Losers in the Digital Transformation of Work

Vooruitgang op het gebied van artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML) heeft opnieuw de vrees doen ontstaan dat op grote schaal jobs verloren zullen gaan. Dat zal zo’n vaart niet lopen, aldus een artikel van Project Syndicate, maar het gevaar is wel levensgroot dat de sociale ongelijkheid door de opkomst van AI en ML enorm gaat toenemen. Beleidsmakers moeten daarom (samen met het bedrijfsleven, de beroepsbevolking en scholen) maatregelen treffen om de inkomens- en vermogensongelijkheid te verminderen, onder meer door te zorgen voor brede toegang tot kwalitatief hoogwaardige sociale diensten zoals onderwijs en vaardigheidstraining. Een rapport van het McKinsey Global Institute (MGI) gaat dieper op de te treffen maatregelen in.

Artikel Project Syndicate

Rapport MGI