Leen Van den Neste

Leen Van den Neste

Leen Van den Neste is de CEO van vdk bank, een regionale middelgrote bank die een ethisch-duurzaam tweesporenbeleid voert dat voor de herbelegging van de middelen die klanten aanbrengt strenge ethische criteria hanteert èn in de omgang met klanten een lange termijn, nabije relatie uitbouwt. Op vlak van digitalisering was vdk bank één van de eerste niet-grootbanken met een eigen app en is ze sindsdien een smart follower.

Daarnaast is Leen actief als voorzitter van de raad van bestuur van Xior NV, een GVV actief in student housing en lid van de raad van bestuur van Retail Estates, een GVV actief in baanwinkels. Ook neemt Leen nog engagementen op in de raad van bestuur van Artevelde Hogeschool en Familiehulp VZW.

Leen is afgestudeerd als juriste, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs en volgde het accountancy programma aan de Vlerick School voor Management.