Ruimtevaart

Samenstelling

 • Antoon De Proft, Septentrio, voorzitter werkgroep
 • Kristof Dessein/Bendix De Meulemeester, Umicore
 • Ramses Valvekens, Easics
 • Jurgen Laudus, Materialise
 • Koen Verhaert, Verhaert
 • Frank Preud’homme, Qinetiq Space
 • Steven Wille, Sabca Limburg
 • Geert Adams, Newtec
 • Peter Grognard, Thales Alenia Space Belgium, Leuven Site
 • Hans Bracquené, Bracquené
 • Luc Peeters, Innotek
 • Freek Couttenier, Agoria
 • Benedikt Sas, UGent
 • Maarten Baes, UGent
 • Tine Baelmans, KU Leuven
 • Veerle Cauwenberg, KU Leuven
 • Floris Wuyts, UAntwerpen
 • Ken Haenen, UHasselt
 • Dominique Maes, VUB
 • Herman Deconinck, Von Karman Instituut
 • Ozlem Cangar/Anne Van den Bosch, IMEC
 • Steven Krekels, VITO
 • Wouter Haerick, IMEC (vroeger iMinds)
 • Karel Goossens, Dept. EWI

Projectomschrijving

In mei 2016 startte de toenmalige Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) een project op rond ruimte(vaart)(onderzoek).  Het project werd in twee luiken opgesplitst, één met een kortetermijndoelstelling en één met een langetermijndoelstelling. Het eerste luik ‘op korte termijn’ is afgerond en mondde uit in VRWI-advies 224 ‘Vlaamse prioriteiten voor optionele ESA-programma’s – ESA-Ministerraad 2016’ van 13 oktober 2016.

Doel van luik 2 ‘op lange termijn’ is om, mede voortbouwend op de resultaten uit het eerste luik, te komen tot een Vlaamse strategische langetermijnvisie voor ruimte(vaart)(onderzoek), in antwoord op een vraag om advies van minister Muyters van februari 2017. De visie moet onder meer ondersteuning bieden aan de Vlaamse ‘delegatie’ in het Interfederale Agentschap Ruimtevaart (ISAB), de Vlaamse aanwezigheid in ESA en de programma’s van de Europese Commissie versterken, op langere termijn de groei mogelijk maken van de Vlaamse ruimte(vaart)economie en ten slotte nieuwe opportuniteiten aanboren die de Vlaamse economie en maatschappij in hun geheel ten goede komen. Het tweede luik van het project wordt voortgezet in de schoot van de Vlaamse AdviesRaad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO), die vanaf 1 januari 2017 de VRWI is opgevolgd. Het project loopt tot november 2017.

 

Space