Taken

VARIO verleent advies over de volledige innovatieketen, van het niet-gericht wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten, over het toepassingsgericht onderzoek met het oog op valorisatie, tot de transformatie van de industrie, dienstensector en het Vlaamse ondernemerschap.

De VARIO is bevoegd om in deze domeinen op eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse Regering of op verzoek van het Vlaams Parlement:

  1. strategisch advies te verstrekken en studies te verrichten over middellange- en lange termijn-ontwikkelingen en uitdagingen;
  2. aanbevelingen te formuleren en studies te verrichten over de globale beleidslijnen en prioriteiten en over het begrotingsbeleid;
  3. adviezen te formuleren bij voorstellen of voorontwerpen van decreet of bij ontwerpen van besluit van strategisch belang.