Einde pandemie zou ook einde kunnen inluiden van periode van stagnatie
Het Global Forum on Productivity van de OESO organiseerde van 30 november tot 8 december zijn jaarlijkse conferentie, met dit jaar als thema: ‘Market Dynamics, Competition and the Role of Industrial... Lees verder
Hoe verder met het beleid voor O&O-pijplijn COVID-19 vaccins en geneesmiddelen?
De OESO heeft een beleidsnota uitgebracht over COVID-19-vaccins en kandidaat-geneesmiddelen die momenteel in de O&O-pijplijn zitten. De nota doet verschillende aanbevelingen voor het verdere O... Lees verder
Landen moeten digitale toekomst in eigen handen nemen
De OESO heeft een rapport gepubliceerd dat een integraal beleidskader schetst voor digitalisering van de economie en maatschappij door nationale overheden. De centrale gedachte is dat overheden en... Lees verder
OESO benoemt knelpunten van Belgische economie
Onderzoek van de OESO naar de stand van de Belgische economie laat een aantal welbekende problemen zien: overschrijding van het overheidsbudget, hoge pensioentoezeggingen, enzovoort. Het rapport... Lees verder
Meer dan groei: naar een nieuwe benadering van de economie
De Advisory Group on a New Growth Narrative van OESO-secretaris-generaal Angel Gurría, heeft een rapport uitgebracht over een nieuwe benadering van economische vooruitgang. Het rapport is speciaal... Lees verder
Kansen en risico’s van de digitale transformatie voor het welzijn van mensen
De OESO heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de voortdurende digitale transformatie het leven van mensen beïnvloedt. Het rapport ‘How’s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the... Lees verder