Onderzoeksfinanciers verkiezen loting steeds vaker boven selectie van voorstellen
Veel onderzoeksfinanciers, zoals het ERC in Europa of het FWO in Vlaanderen laten commissies van deskundigen bepalen wie onderzoeksgeld krijgt. Dat kost veel inspanningen en er wordt getwijfeld aan... Lees verder