STEM-platform ijvert voor gelijkschakeling puntengewicht professionele STEM-opleidingen
Naar aanleiding van de aanpassing van de puntengewichten van de professionele STEM-opleidingen in het Programmadecreet BA2020 bracht ook het STEM-platform advies uit aan minister van Onderwijs Ben... Lees verder
Regeringsamendement voor meer STEM-middelen in antwoord op VARIO-advies
Naar aanleiding van de VARIO- en SERV-adviezen, heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van regeringsamendement bij het programmadecreet BA2020 goedgekeurd. Hierdoor kunnen de opleidingen... Lees verder
Briefadvies: Programmadecreet BA2020
In zijn briefadvies bij het ‘Programmadecreet BA2020’ spreekt VARIO zich positief uit over het optrekken van de puntengewichten van de STEM-hogeschoolopleidingen, maar vraagt tegelijk om verder te... Lees verder