Publicaties

Advies
28-02-2019
Onder de titel ‘ Vlucht vooruit. Bestemming: top 5 kennisregio’s’ heeft VARIO een memorandum voorbereid voor onze beleidsmakers in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen. Het memorandum geeft aan waar de prioriteiten in de komende jaren moeten liggen, wil Vlaanderen van de huidige 46ste plaats...
Advies
05-12-2018
Op maandag 3 december bezorgde VARIO zijn advies nr. 5 'Vlaamse Beleidsagenda Artificiële Intelligentie' aan Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters. VARIO verwelkomt het initiatief van minister Muyters om op recurrente basis 30 miljoen euro vrij te maken voor een programma Artificiële...
Advies
16-11-2018
In november 2018 bezorgde VARIO zijn advies nr. 4 ' Innovatieve Hoge Groeibedrijven met Impact ' aan minister van Innovatie Philippe Muyters. Het stimuleren van innovatieve snelgroeiende bedrijven is een aandachtspunt volgens het RIO-landenrapport 2016 van België. Innovatieve snelgroeiende...
Advies
18-04-2018
Op 6 februari 2018 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters over de wenselijkheid van een actualisering van de omzendbrief 1994 m.b.t. steun aan onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire affiniteit, de zgn. richtlijn Van den Brande. Na grondig onderzoek van de...
Advies
21-02-2018
VARIO maakt zijn advies nr 2 ‘Flanders’ Space: een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie’ over aan Vlaams minister Philippe Muyters, in antwoord op zijn vraag om een strategische langetermijnvisie voor ruimtevaart in Vlaanderen te ontwikkelen. Uitgangspunt voor VARIO is dat de...