Publicaties

Advies
26-03-2019
Op vrijdag 22 maart bezorgde VARIO zijn advies nr. 6 ‘Waardecreatie door samenwerking’ aan Vlaams minister van innovatie Philippe Muyters. In een kenniseconomie zijn de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en technologie een directe bron van innovatie. Samenwerking tussen actoren van de...
Advies
12-03-2019
Onder de titel ‘ Vlucht vooruit. Bestemming: top 5 kennisregio’s’ heeft VARIO een memorandum voorbereid voor onze beleidsmakers in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen. Het memorandum geeft aan waar de prioriteiten in de komende jaren moeten liggen, wil Vlaanderen van de huidige 46ste plaats...
Advies
05-12-2018
Op maandag 3 december bezorgde VARIO zijn advies nr. 5 'Vlaamse Beleidsagenda Artificiële Intelligentie' aan Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters. VARIO verwelkomt het initiatief van minister Muyters om op recurrente basis 30 miljoen euro vrij te maken voor een programma Artificiële...
Advies
16-11-2018
In november 2018 bezorgde VARIO zijn advies nr. 4 ' Innovatieve Hoge Groeibedrijven met Impact ' aan minister van Innovatie Philippe Muyters. Het stimuleren van innovatieve snelgroeiende bedrijven is een aandachtspunt volgens het RIO-landenrapport 2016 van België. Innovatieve snelgroeiende...
Advies
18-04-2018
Op 6 februari 2018 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters over de wenselijkheid van een actualisering van de omzendbrief 1994 m.b.t. steun aan onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire affiniteit, de zgn. richtlijn Van den Brande. Na grondig onderzoek van de...