ADVIES 13: Een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie

ADVIES 13: Een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie

Op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van economie en innovatie Hilde Crevits stelde VARIO een set van strategische beleidsindicatoren samen, die toelaten op een objectieve en transparante manier te monitoren hoe Vlaanderen presteert op het vlak van wetenschap en innovatie, en de positie van onze regio op internationaal vlak in kaart kan brengen. De tool bestaat uit 20 kernindicatoren die samen de kritische succesfactoren en daaraan gekoppelde doelstellingen zo goed mogelijk weerspiegelen. Voor een correct gebruik en interpretatie van indicatoren, geeft VARIO ook een aantal aanbevelingen mee.

Dit advies is het tweede deel van een drieluik. In een eerste deel (Advies 10) selecteerde VARIO vijf landen en 17 regio’s waarmee Vlaanderen zich de komende jaren moet benchmarken op weg naar de top. Het derde deeladvies (Advies 14) gaat dieper in op zeven zwakke schakels in het Vlaamse innovatiesysteem die de komende tien jaar prioritair zijn om het systeem op een hoger plan te brengen.

Type: