Briefadvies: Programmadecreet BA2020

Optrekken puntengewichten STEM-hogeschoolopleidingen: goede zaak maar druppel op hete plaat

Briefadvies: Programmadecreet BA2020

In zijn briefadvies bij het ‘Programmadecreet BA2020’ spreekt VARIO zich positief uit over het optrekken van de puntengewichten van de STEM-hogeschoolopleidingen, maar vraagt tegelijk om verder te werken aan een duurzame oplossing en de puntengewichten van alle opleidingen te herbekijken.

Download Briefadvies: Programmadecreet BA2020

Type: 
Documenten: