FLASH: Lees nu het VARIO jaarverslag 2019

(Her)ontdek daarin VARIO en zijn adviezen, en hoe die hun weg vinden naar het beleid

FLASH: Lees nu het VARIO jaarverslag 2019

In zijn jaarverslag wil VARIO, de Innovatieraad, uw aandacht vestigen op hoe zijn aanbevelingen hun weg vinden naar het beleid. U kan in het verslag adviezen en standpunten nalezen die de raad formuleerde in 2019: over waardecreatie door samenwerking, een budgettair groeipad voor Wetenschap en Innovatie, een conceptueel kader voor KPI’s en kopen bij startups.

U kunt ook meer te weten komen over andere activiteiten van 2019: de videocampagne waarin VARIO opriep tot meer samenwerking tussen de nieuw aan te stellen ministers, de organisatie van een meeting voor Europese collega-adviesraden en het jaarlijkse VARIO-colloquium, beide rond het thema van missiegedreven innovatiebeleid, en een inspiratiereis naar China. Tot slot bevat het verslag details over de opdracht en de organisatie van VARIO.

Lees het online VARIO jaarverslag 2019 of download de pdf-versie.