Rapport Evaluatiecommissie VARIO

Report Evaluation Committee  VARIO

Na zijn eerste vijf werkjaren vond VARIO het tijd voor een kritische reflectie om zijn werking en impact te optimaliseren. Hiervoor liet VARIO in 2022 op eigen initiatief een evaluatie van zijn werking en impact uitvoeren door een externe evaluatiecommissie o.l.v. prof Luc Soete. Het evaluatierapport van de Evaluatiecommissie werd op 16 december 2022 overhandigd aan minister van Innovatie Jo Brouns.

VARIO is gekend, zichtbaar, goed ingebed in het Vlaamse Innovatielandschap en wordt gewaardeerd. De Evaluatiecommissie apprecieert de onafhankelijkheid van VARIO als zijn belangrijkste sterkte evenals de kwaliteitsvolle, evidence-based adviezen. Ook werd de focus op lange termijn, systemische adviezen gewaardeerd. De Evaluatiecommissie formuleert een zestal aanbevelingen:

  1. De perimeter van VARIO uit te breiden naar innovatie over alle beleidsdomeinen;
  2. Het debat te openen rond de optimale positionering van VARIO;
  3. Het overlegplatform te activeren met open lijnen naar andere spelers uit het innovatie-landschap;
  4. Aandacht voor internationale ontwikkelingen en hun relevantie voor Vlaanderen;
  5. De onafhankelijkheid van VARIO te bewaren (transparante benoemingsprocedure);
  6. Bij urgente adviesvragen, zich beperken tot bestaande wetenschappelijke evidentie.
Type: 
Documenten: