VARIO Advies 21: ‘Ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling’

VARIO Advies 21: ‘Ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling’

Op vraag van minister-president Jan Jambon formuleerde VARIO een advies met betrekking tot het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4). Het sluit aan bij het VARIO-adviestraject over de Sustainable Development Goals. Begin 2021 verscheen in dat kader VARIO-advies 17 ‘De Sustainable Development Goals als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid’. Het vervolgadvies, VARIO-advies 20 'De Sustainable Development Goals – Opportuniteiten voor Vlaamse ondernemingen’, is parallel met het advies over de VSDO4 uitgebracht. VARIO vraagt zijn advies 21 over de VSO4 samen te lezen met de VARIO-adviezen 17 en 20 over de SDG’s.

 

Type: 
Documenten: