VARIO Jaarverslag 2017

Het eerste jaarverslag van VARIO

VARIO annual report 2017

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen stelt elk jaar een verslag op van zijn werkzaamheden en bezorgt dit aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. In het jaarverslag 2017 worden de opdracht en de organisatie van VARIO beschreven, zijn werkprogramma 2017 en een overzicht van de in 2017 uitgebrachte adviezen, communicatie-initiatieven en internationale samenwerking.

 

 

 

 

 

Documenten: