VARIO NieuwsFlash

“Optrekken puntengewichten STEM-hogeschoolopleidingen: goede zaak maar druppel op hete plaat”

VARIO NieuwsFlash

Een programmadecreet bevat de eventuele noodzakelijke wijzigingen van regelgeving om de begrotingsuitvoering mogelijk te maken. Het programmadecreet Begrotingsaanpassing 2020 bevat geen aanpassingen die te maken hebben met wetenschap en innovatie strictu sensu, maar wel met (hoger) onderwijs dat sterk gelinkt is hiermee.
Op het optrekken van de puntengewichten van de STEM-hogeschoolopleidingen had VARIO in zijn Memorandum al aangedrongen. Het huidige lage puntengewicht benadeelt immers de ‘technische’ opleidingen in de hogescholen en werkt de instroom van studenten in die richtingen tegen. Zulks staat haaks op het belang van deze opleidingen voor de kennismaatschappij van de toekomst. De aanpassing via het Programmadecreet is een stap in de goede richting, maar nog onvoldoende, vindt de raad.  Volgens VARIO ligt een echt duurzame oplossing in het herbekijken van de puntengewichten van alle opleidingen. De raad is zich ervan bewust dat dit een delicate oefening is omdat dit een herverdeling van de middelen over de opleidingen met zich zal/kan meebrengen. Toch vraagt VARIO de moed op te brengen om deze historische factoren in vraag te durven stellen.

U vindt het briefadvies via deze link.