VARIO-werkprogramma 2023

VARIO work program 2023

VARIO heeft voor 2023 opnieuw een divers en goed gevuld werkprogramma. In de lente zal de raad zijn advies finaliseren met beleidsaanbevelingen om de positie van Vlaanderen m.b.t. octrooien te versterken. Dit is een traject gestart op vraag van minister Hilde Crevits en verder gezet in overleg met haar opvolger, minister Jo Brouns. Verder staan op de agenda voor 2023 een aantal adviezen op eigen initiatief, met betrekking tot het verruimen van de strategische internationale oriëntatie naar de Europese Unie, en nadien ruimer naar succesvolle innovatie-ecosystemen wereldwijd. VARIO werkt eveneens een advies uit over transformatief innovatiebeleid. In 2023 zal VARIO ook zijn memorandum aan de volgende Vlaamse Regering formuleren. VARIO zal hierin zijn prioriteiten voor de toekomst in de beleidsdomeinen Wetenschap, Technologie, Innovatie en Ondernemen naar voor schuiven.

Type: 
Documenten: