Publicaties

Advies
18-04-2018
Op 6 februari 2018 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters over de wenselijkheid van een actualisering van de omzendbrief 1994 m.b.t. steun aan onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire affiniteit, de zgn. richtlijn Van den Brande. Na grondig onderzoek van de...
Advies
21-02-2018
The VARIO advice ‘Flanders’ Space: a strategy for the Flemish Space Economy' is the answer to a request of Flemish Minister Philippe Muyters (innovation and economy) to develop a long-term strategy for ‘space’ in Flanders. The starting point for VARIO is that the space economy, as also defined by...
Advies
04-12-2017
Wil Vlaanderen tot de top 5 van die innovatieve, ondernemende kennisregio’s behoren, dan dienen we, naast het ontwikkelen van ons eigen talent door scholing en opleiding, ook internationaal toptalent aan te trekken en hier te verankeren. Om de Vlaamse Regering bij deze prioriteit te helpen, heeft...