Werkprogramma VARIO 2018

De publicatie van het 2e VARIO-advies bijt de kop af van een interessant jaarprogramma

Werkprogramma VARIO 2018

In 2018 brengt VARIO (voorlopig) 2 adviezen uit in reactie op een vraag van minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters. In het eerste advies heeft VARIO een strategische langetermijnvisie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie ontwikkeld. Het tweede advies draait rond de mogelijke actualisering van de richtlijn Van den Brande i.v.m. de beperking voor steun aan onderzoek met mogelijke militaire toepassing (dual use).

Daarnaast neemt VARIO zelf het initiatief om 3 adviestrajecten te vervolmaken in 2018:
Meerwaardecreatie door vruchtbare samenwerking: hoe kan Vlaanderen de innovatieparadox aanpakken door valorisatie van excellente kennis te optimaliseren?
Van start-up naar scale-up: Hoe creëren we effectieve ‘entrepreneurial’ ecosystemen waarin start-ups en spin-offs met de ambitie om op te schalen nog beter worden ondersteund?
Artificiële intelligentie: Hoe moet de Vlaamse overheid de te verwachten technologische omwenteling anticiperen, opdat AI maximaal kan bijdragen aan de Vlaamse welvaart en maatschappelijke uitdagingen?

Last but not least, zal VARIO ook zijn memorandum aan de volgende Vlaamse Regering formuleren. VARIO zal hierin zijn prioriteiten voor de toekomst in de beleidsdomeinen Wetenschap, Technologie, Innovatie en Ondernemen naar voor schuiven.

Type: 
Documenten: