Werkprogramma VARIO 2021

Wat ligt er in 2021 op de plank van VARIO?

Werkprogramma VARIO 2021

Tijdens zijn vergadering van 17 december 2020 heeft VARIO het werkprogramma voor 2021 uitvoerig besproken. VARIO zal zijn werkzaamheden in 2021 focussen op twee grote thema’s: de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en het versterken van de Strategische Autonomie van Vlaanderen.

In de context van de Sustainable Development Goals zal VARIO onderzoeken hoe ons economisch beleid nog beter kan inspelen op duurzame innovatie. VARIO gelooft dat de firma’s die daarop inzetten competitiever worden in onze exportmarkten en zo meer welvaart creëren in balans met het bredere maatschappelijke doel van een duurzame samenleving. De SDG’s bieden een kader dat globaal meer en meer ingang vindt en zijn in die zin een goede leidraad.

Onder Strategische Autonomie vallen twee adviestrajecten, het aantrekken en behouden van buitenlandse kennisgedreven investeringen en de analyse van strategische waardeketens in de context van IPCEI (Important Projects of Common European Interest), waaronder Smart Health, Cybersecurity, Industrial Internet of Things…

Op vraag van minister Hilde Crevits zal ook een nulmeting worden uitgevoerd van de set van kwaliteitsvolle indicatoren voor wetenschap en innovatie (zie VARIO Advies 13).

Type: 
Documenten: