Publicaties

Advies
29-03-2023
VARIO steunt de Klimaatsprong en formuleert aanbevelingen om het transitieprogramma te versterken VARIO heeft op vraag van Vlaams minister voor Innovatie Jo Brouns advies uitgebracht bij de ontwerpprogrammanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie (ook...
Advies
23-08-2022
VARIO-voorzitter Lieven Danneels licht in een video de belangrijkste aanbevelingen toe . VARIO werkte op eigen initiatief rond een adviestraject over buitenlandse private investeringen in Vlaanderen. VARIO focuste hierbij op buitenlandse private investeringen in O&O en op kennisintensieve...
Advies
18-05-2022
Met dit nieuwe advies beantwoordt VARIO de vraag van viceminister-president Crevits naar “ een juiste beleidsmix in Vlaanderen tussen de eerder traditionele bottom-up kanalen en de meer thematisch/missiegerichte aanpak” . Er is internationaal veel variatie in missiegericht beleid en de daarbij...
Advies
08-03-2022
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2022-2030. VARIO hecht veel belang aan excellente wetenschapscommunicatie en vindt het beleidsplan in veel opzichten positief. Daarnaast stelt VARIO een aantal groeikansen vast: Integreer...
Advies
15-12-2021
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij de conceptnota Economische Migratie – een postcorona visie, als antwoord op het eerste advies van VARIO uit 2017 ' Internationaal toptalent aantrekken en verankeren ’ . VARIO is verheugd dat de Vlaamse Regering zijn advies verder...