Publicaties

Advies
13-07-2021
Viceminister-president Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het wijzigingsbesluit over Strategische Transformatiesteun. De wijziging kan volgens VARIO bijdragen aan de visie om de crisis aan te wenden de nodige transformaties te versnellen, met oog op een duurzame en toekomstgerichte economie en...
Advies
03-03-2021
VARIO werkt in 2021 rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met dit eerste advies wil VARIO de grote relevantie van de SDG’s voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid onder de aandacht brengen. Het advies steunt op een reeks van facts & figures...
Advies
29-01-2021
VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of georganiseerd, bij het wetenschaps- en innovatiebeleid te betrekken. Op basis van deze startnota, wil de minister een dialoog beginnen om te komen tot een...
Advies
27-08-2020
Op 13 juli kreeg VARIO van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een vraag om advies bij de conceptnota ‘Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen: evaluatie en groeipad in meerjarig perspectief’. VARIO kan zich vinden in de voorgestelde visie en stappenplan in de conceptnota hoe de middelen...
Advies
17-07-2020
In lijn met het VARIO-Memorandum heeft de Vlaamse Regering zich als doel gesteld om Vlaanderen een top-vijf positie te laten verwerven tussen de meeste innovatieve kennisregio’s en landen in Europa. In de context hiervan overhandigt VARIO Advies 14 ‘Naar de top van kennis- en innovatieregio’s in...