Publicaties

Advies
13-06-2019
Op 9 april 2019 vroeg Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters VARIO om advies bij de conceptnota aan de Vlaamse Regering ‘Kopen bij start-ups’. VARIO schaart zich achter de 3 maatregelen in de conceptnota voor de creatie van een level playing field voor jonge innovatieve...
Advies
05-06-2019
De uittredende Vlaamse Regering heeft Vlaanderen dicht in de buurt gebracht van de Europese 1%-norm voor overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Dat is goed nieuws maar mag ons niet laten indommelen. De absolute koplopers zoals Zwitserland en Duitsland hebben inmiddels hun ambities hoger...
Advies
05-06-2019
VARIO ontving op 1 maart 2019 een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters om “ ten bate van de volgende Vlaamse Regering een kwalitatieve en meetbare set aan outputparameters en KPI’s op te stellen, die uiting geven aan de Vlaamse ambitie om tot de Europese top inzake innovatie te...
Advies
26-03-2019
Op vrijdag 22 maart bezorgde VARIO zijn advies nr. 6 ‘Waardecreatie door samenwerking’ aan Vlaams minister van innovatie Philippe Muyters. In een kenniseconomie zijn de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en technologie een directe bron van innovatie. Samenwerking tussen actoren van de...
Advies
12-03-2019
Onder de titel ‘ Vlucht vooruit. Bestemming: top 5 kennisregio’s’ heeft VARIO een memorandum voorbereid voor onze beleidsmakers in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen. Het memorandum geeft aan waar de prioriteiten in de komende jaren moeten liggen, wil Vlaanderen van de huidige 46ste plaats...