Publicaties

Advies
15-10-2021
Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “ om een strategische verkenning en analyse uit te voeren van de sterktes en opportuniteiten die er zich voor Vlaanderen stellen voor de verschillende mogelijke Important Projects of Common European Interest...
Advies
22-09-2021
Op vraag van minister-president Jan Jambon formuleerde VARIO een advies met betrekking tot het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4). Het sluit aan bij het VARIO-adviestraject over de Sustainable Development Goals. Begin 2021 verscheen in dat kader VARIO-advies 17 ‘De...
Advies
22-09-2021
Dit is een vervolgadvies op het VARIO-advies 17 ‘De Sustainable Development Goals als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid’. In zijn advies stelt VARIO dat duurzaamheid, in de brede betekenis van de SDG’s, in de kern moet zitten van bedrijven en van de overheid. Dat...
Advies
16-09-2021
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. VARIO focust in zijn advies op het voorgestelde beleidskader voor...
Advies
13-07-2021
Viceminister-president Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het wijzigingsbesluit over Strategische Transformatiesteun. De wijziging kan volgens VARIO bijdragen aan de visie om de crisis aan te wenden de nodige transformaties te versnellen, met oog op een duurzame en toekomstgerichte economie en...