VARIO adviestrajecten voor 2020

Na de officiële ontvangst van een gecoördineerde adviesvraag van minister-president Jan Jambon en viceminister-president en minister van Innovatie Hilde Crevits in januari en twee bijkomende adviesvragen van minister Hilde Crevits in maart, heeft VARIO zijn werkprogramma voor 2020 meer in detail neergeschreven. U vindt een kort overzicht van de verschillende adviestrajecten hieronder.

VARIO heeft op zijn vergadering van 30 april besloten om het werkprogramma ook na het uitbreken van de coronacrisis aan te houden. Wel zullen alle lopende adviestrajecten getoetst worden aan de sterk veranderde omstandigheden.

Naarmate de adviestrajecten vorderen zal u er hier en elders op onze website meer over vernemen. Houd zeker ook onze nieuwsbrief, de VARIO-update, en onze sociale mediakanalen in het oog voor nieuws.  

 

1) Adviestraject ‘Naar de top van kennis- en innovatiegedreven regio’s in Europa’

In de context van zijn memorandum startte VARIO vorig jaar reeds met de opmaak van ‘een roadmap naar de top-5 innovatieve kennisregio’s’. Eveneens in 2019 startte VARIO met de ontwikkeling van ‘een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie’. Minister-president Jan Jambon en viceminister-president Hilde Crevits, bevoegd voor innovatie, hebben hiervan goed nota genomen en hebben hierbij aansluitend een aantal vragen om advies geformuleerd (zie vraag om advies ‘Ambitie top 5’ ). Dit heeft geleid tot het opzetten van volgende drie sub-adviestrajecten:

1.1) Relevante benchmarklanden/regio’s

Dit adviestraject werd in maart 2020 afgerond met het verschijnen van VARIO-advies 10: Innovatieve benchmarklanden en -regio’s voor Vlaanderen.

1.2) Een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie

Het doel van dit adviestraject is de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en ‘slimme’ set van indicatoren die toelaat op een objectieve en transparante manier te monitoren hoe Vlaanderen presteert op het vlak van wetenschap en innovatie, en de positie van Vlaanderen op internationaal vlak kan in kaart brengen.

Timing: Juni 2020

1.3) Naar de topgroep van kennis- en innovatiegedreven regio’s

In 2019 heeft VARIO een achtergrondrapport voorbereid met een sterkte-zwakte analyse van Vlaanderen inzake innovatie en competitiviteit a.d.h.v. indicatoren, en een diepte analyse van de O&O&I-systemen van topregio’s zoals Zwitserland en Singapore. In 2020 wordt dit aangevuld met kwalitatief onderzoek op basis van interviews met experten. Steunend hierop zal VARIO vervolgens concrete aanbevelingen formuleren voor een roadmap voor Vlaanderen om aansluiting te vinden bij de topregio’s.

Timing: Juni/juli 2020

2) Adviestraject ‘Quadruple helix - burgers en middenveld betrekken: welke mogelijke scenario’s’

In een missiegedreven innovatiebeleid moet je de samenleving een plaats geven en ook draagvlak creëren. Concreet werd VARIO door minister Hilde Crevits om een startnota gevraagd, met mogelijke scenario’s voor het optimaal betrekken van burgers, middenveld, maar ook kleine bedrijven (zie vraag om advies ‘Quadruple helix’). Op basis daarvan zal de minister een dialoog starten om te komen tot een gedragen visie op een structurele aanpak.

Timing: September - oktober 2020

 3) Adviestraject ‘IPCEIs - belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang’

VARIO werd door minister Hilde Crevits gevraagd om een strategische verkenning uit te voeren van de sterktes en opportuniteiten die er zich voor Vlaanderen stellen m.b.t. de mogelijke IPCEI's - Important Projects of Common European Interest (zie vraag om advies ‘Industriebeleid’).

Timing: September - oktober 2020

4) Adviestraject ‘Aantrekken buitenlandse O&O-centra’

In Vlaanderen vindt 66,44% van de O&O-uitgaven van bedrijven plaats in filialen onder buitenlandse controle (2017[1]). Daarom is het volgens VARIO relevant om meer in detail te bekijken wat de specifieke meerwaarde is van inkomende buitenlandse investeringen in O&O voor Vlaanderen.

Timing: Start najaar 2020

5) Adviestraject ‘Sustainable Development Goals en missiegericht innovatiebeleid’

VARIO zal onderzoeken hoe het Vlaamse wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid moet omgaan met en inzetten op de SDG’s. In de context van innovatie komen we via de SDG’s snel uit bij een missiegericht beleid. De nieuwe Vlaamse Regering wil daarvoor evolueren van ad-hoc initiatieven naar een meer structurele aanpak. VARIO zal zijn visie daar op geven.

Timing: Start najaar 2020

 

[1] https://www.innovationdata.be/i/RD_07/RD-expenditures-foreign-affiliates

 

VARIO adviestrajecten voor 2020