VARIO ijvert voor een meer systemische aanpak bij de Vlaamse Brede Heroverweging

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) beoogt een grondige doorlichting van de diverse uitgavenposten en waar relevant kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse Begroting. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de publieke financiën te verbeteren op het vlak van efficiëntie en effectiviteit. De VBH moet leiden tot een structurele verankering van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces.

VARIO bepleit doorheen zijn advisering voortdurend een efficiënt en doeltreffend overheidsbeleid. Een oefening zoals de Vlaamse Brede Heroverweging past volledig in deze visie. De raad heeft in deze context ook steeds het belang benadrukt van een systemische aanpak. En een systemische aanpak vraagt een systemische monitoring- en evaluatie-benadering. Hiertoe heeft VARIO in zijn advies 7 een conceptueel kader ontwikkeld. Het VBH-project zou volgens VARIO moeten aangegrepen worden om interactie-effecten in kaart te brengen, te evalueren en te maximaliseren. In een brief gericht aan voogdijminister Crevits formuleert VARIO de suggestie voor een meer systemische aanpak bij deze Vlaamse Brede Heroverweging. De raad ziet daar een rol weggelegd voor de overkoepelende stuurgroep. Minister Crevits heeft de voorzitter van de stuurgroep aangeschreven met de vraag om - ter optimalisatie van de efficiëntieoefening waaraan ze haar volle medewerking verleent - de door VARIO voorgestelde systemische aanpak vooralsnog toe te voegen. 

Voor meer informatie betreffende de Vlaamse Brede Heroverweging verwijzen we graag naar de Mededeling aan de Vlaamse Regering van 4 december 2020.

De brief van VARIO aan minister Crevits vindt u onderaan deze pagina, net als de brief met de vraag die de minister als reactie daarop aan de voorzitter van de stuurgroep richtte.

 

Eerdere dossiers in deze rubriek:

  1. 'Corona'-statement: Wetenschap en innovatie bieden beste garantie voor een veerkrachtige samenleving. (mei 2020)
  2. Verslag van het VARIO-colloquium 2019 'De toekomst is een complexe puzzel. Wetenschap en Innovatie zijn sleutelstukken': interactief of als tekstdocument. (januari 2020)
  3. Oproep aan de nieuwe ministers tot meer samenwerken. (oktober 2019)

 

Documenten: 
PDF-pictogram VARIO brief VBH
VARIO advocates a more systemic approach to the Flemish spending reviews