Onderzoeksfinanciers verkiezen loting steeds vaker boven selectie van voorstellen

Onderzoeksfinanciers verkiezen loting steeds vaker boven selectie van voorstellen

Veel onderzoeksfinanciers, zoals het ERC in Europa of het FWO in Vlaanderen laten commissies van deskundigen bepalen wie onderzoeksgeld krijgt. Dat kost veel inspanningen en er wordt getwijfeld aan de eerlijkheid van dit systeem. Daarom kiezen financiers wereldwijd steeds vaker voor het ‘willekeurig’ toekennen van gelden. Dit alles aldus een artikel van Nature. Volgens een artikel van het Tilburgse universiteitsblad Univers staat het onderwerp nu ook weer in Nederland op de agenda.

Artikel Nature

Artikel Univers