Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen

VARIO adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid.

Schrijf nu in voor het VARIO-colloquium op 14 december

Zaal De Schelp – Vlaams Parlement

Voorstelling VARIO-prioriteiten voor innovatie en ondernemerschap aan de volgende Vlaamse Regering

  • Toelichting VARIO-memorandum
  • Politiek debat met Kim De Witte (PVDA), Chris Janssens (Vlaams Belang), Rita Moors (N-VA), Mieke Schauvliege (Groen), Maurits Vande Reyde (Open Vld), Peter Van Rompuy (CD&V) en Thijs Verbeurgt (Vooruit)
  • Reactie van minister Jo Brouns

Onthaal vanaf 14u30, start colloquium om 15u15. Aansluitend netwerkreceptie vanaf 17u30.

Advies in de kijker

Advies 33: Wijzigingen Besluit Industrieel Onderzoeksfonds en Interfaceactiviteiten

Op vraag van de minister van Innovatie brengt VARIO advies uit over het Wijzigingsbesluit van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap. VARIO interpreteert de conclusies van de vijfjaarlijkse evaluatie van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties als globaal zeer positief en kan op korte termijn dan ook akkoord gaan met de voorliggende (grotendeels juridisch-technische) wijzingen en verduidelijkingen. Voor de toekomst beveelt VARIO aan om de IOF verdeelparameters te onderzoeken VARIO beveelt aan om de IOF verdeelparameters te onderzoeken om te garanderen dat effectief de doelstellingen worden bereikt die het beleid beoogt. Daarnaast vraagt VARIO ook om de inzichten uit het IOF-evaluatierapport te gebruiken in systeemanalyses en om die analyses zó te ontwerpen dat ze de ontwikkeling van een strategische visie voor onderzoek en innovatie faciliteren.

Advies in de kijker

VARIO bezorgde begin oktober zijn advies 32 aan Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Brouns. Het advies biedt een antwoord op zijn vraag betreffende het EU-voorstel voor een verordening voor planten die gewijzigd werden met nieuwe genbewerkingstechnieken (NGT’s) en hieruit geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, dat de Europese Commissie lanceerde op 5 juli 2023. VARIO concludeert dat een aanpassing van de GGO-regelgeving dringend nodig is. VARIO juicht elke verbetering van het huidige kader toe en vraagt om daarbij maximale rechtszekerheid en toekomstbestendigheid te garanderen. Met zijn aanbevelingen hoopt VARIO bij te dragen aan een gedragen Vlaams en Belgisch standpunt.

Andere recente adviezen en rapporten

Alle adviezen en rapporten bekijken

Brief­ad­vies: Ontwerp van 2e Nationaal Actieplan ’On­der­ne­min­gen en Men­sen­rech­ten’

23 oktober 2023
VARIO werd door federale ministers Zakia Khattabi en Hadja Lahbib om advies gevraagd bij het ontwerp van 2e Nationaal Actieplan…

Advies 31: Optimaal wegen en inspelen op het on­der­zoeks-, innovatie- en in­du­strie­be­leid van de EU

27 september 2023
VARIO wil in dit advies aangeven hoe Vlaanderen het beste kan inspelen op het Europese beleid om er de meeste baten uit te halen. Hoe…

Rapport: De lekkende pijplijn aan het werk: vrouwen sterk on­der­ver­te­gen­woor­digd als uit­vin­ders bij octrooien

5 september 2023

In dit rapport gaan we in op het aantal vrouwelijke uitvinders en de zogenaamde 'women inventor rate' (WIR). De cijfers tonen een gemengde boodschap.