Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen

VARIO adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid.

Nieuwe VARIO website

Welkom op onze fonkelnieuwe website! We zullen in de loop van de komende weken nog verder, nieuwe content toevoegen.

Ook onze nieuwsbrief steekt in een nieuw jasje. Schrijf je in mocht je die nog niet ontvangen.

Deelname VARIO aan studienamiddag Flanders Business School over IP

Op een studienamiddag van de Flanders Business School over intellectuele eigendom op vrijdag 16 juni in Antwerpen, zal het meest recente VARIO-advies over het versterken van de technologiepositie van Vlaanderen met betrekking tot octrooien toegelicht worden. VARIO-raadslid Koen Vanhalst (Europees en Belgisch Octrooigemachtigde; partner Declercq & Partners) en VARIO-directeur Danielle Raspoet maken daarnaast deel uit van het panel dat zich buigt over wat de toegevoegde waarde van het beschermen van intellectuele eigendom is en met welke beperkingen of valkuilen je moet rekening houden.

Deelname VARIO aan beleidsvoormiddag over Vlaanderen binnen internationale waardeketens

Op maandagvoormiddag 19 juni organiseert het Departement EWI in samenwerking met ECOOM, een sessie over Vlaanderen binnen internationale waardenketens. Een update van de studie ‘Buitenlands zeggenschap in Vlaanderen’ - situatie anno 2023 die gezamenlijk werd uitgevoerd door het Departement en ECOOM, staat er centraal. VARIO zal er ook zijn advies toelichten rond het aantrekken van private investeringen in O&O en kennisintensieve productie.

VARIO-jaarverslag 2022

Terugblik op de VARIO-activiteiten van 2022

In dit jaarverslag beschrijven we de werking van VARIO in 2022. Onder meer wordt dieper ingegaan op de adviezen- en rapporten die VARIO vorig jaar uitbracht. Ook het jaarlijkse colloquium, de internationale activiteiten van VARIO en de doorwerking van alle adviezen komen aan bod. Extra aandacht gaat naar de evaluatie die VARIO liet uitvoeren door een onafhankelijke evaluatiecommissie naar aanleiding van zijn vijfjarig bestaan. Het jaarverslag vat de bevindingen en aanbevelingen voor u samen.

Advies in de kijker

Advies 30: Versterken van de Vlaamse technologiepositie met betrekking tot octrooien

  • Vlaanderen rangschikt top m.b.t. octrooiaanvragen door kennisinstellingen.
  • De Vlaamse rangschikking m.b.t. octrooiaanvragen door bedrijven is ‘eerder gemiddeld’. Om tot een koploperpositie te komen binnen de innovatieve regio’s zou Vlaanderen daar nog winst kunnen boeken.

Andere recente adviezen en rapporten

Alle adviezen en rapporten bekijken

Advies 29: Kli­maat­sprong - pro­gram­ma­no­ta

29 maart 2023
VARIO steunt de klimaatsprong en formuleert aanbevelingen om het transitieprogramma te versterken

Expert-rapport In­du­stri­al Internet of Things (IIoT) in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Industrial Internet of Things.

Advies 28: Bui­ten­land­se private in­ves­te­rin­gen in O&O en ken­nis­in­ten­sie­ve productie

23 augustus 2022
Buitenlandse kennisintensieve investeringen bestendigen en versterken