Crisisinnovatiebeleid: van de Tweede Wereldoorlog tot COVID-19

Crisisinnovatiebeleid: van de Tweede Wereldoorlog tot COVID-19

Innovatiebeleid kan een cruciaal onderdeel zijn van de respons van regeringen op crisissen. Onderzoekers van de universiteiten van Duke en Columbia onderzochten het Amerikaanse crisisinnovatiebeleid na de Tweede Wereldoorlog en vergeleken dat met nu. Ze constateren dat crisisinnovatiebeleid op enkele punten verschilt van regulier innovatiebeleid en proberen uit de ervaringen uit WO II en de periode die daarop volgde, lessen te trekken voor de huidige coronacrisis en het herstel hieruit. Zo zou er nu meer aandacht moeten komen voor toepassingsgericht onderzoek, gericht op bijvoorbeeld kostenverlaging of verhoging van de productiecapaciteit van innovatieve producten.

Artikel The Atlantic

Wetenschappelijk artikel (pdf)