OESO: Industriebeleid voor de SDG’s

OESO: Industriebeleid voor de SDG’s

Hoe kunnen overheden de bijdrage van de particuliere sector aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) ondersteunen? Daarover gaat het nieuwe boek van de OESO ‘Industrial Policy for the Sustainable Development Goals - Increasing the Private Sector’s Contribution’. Volgens de OESO kunnen overheden een grote bijdrage leveren aan het opheffen van hindernissen voor bedrijven in hun overgang naar duurzaamheid. Er zijn veel raakpunten met de VARIO-adviezen over de SDG’s (zie boven VARIO-nieuws). Zo legt het rapport ook nadruk op een duurzame core business en wijst het op de dubbele winst zowel voor bedrijven als duurzaamheidsdoelen. Interessant is dat het OESO-rapport bovendien een nieuwe methodologie bevat om de bijdrage van bedrijven aan de realisatie van de SDG’s te meten, naast een benchmark van beleid in een selectie van landen en in de EU.

Aankondiging OESO

Boek OESO