Bedreigde studenten en wetenschappers verdienen onvoorwaardelijke steun

Bedreigde studenten en wetenschappers verdienen onvoorwaardelijke steun

In een opiniestuk in Knack spreken de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten hun solidariteit uit met bedreigde studenten en wetenschappers uit conflictlanden. Ze roepen hierin op tot onvoorwaardelijke steun voor studenten en wetenschappers die in hun thuisland opkomen voor mensenrechten. “We vinden het cruciaal om de lijnen met individuele studenten en onderzoekers, die zijn achtergebleven in hun herkomstland en die er grote risico’s lopen door hun consequente verdediging van de vrije meningsuiting, open te houden. In tegenstelling tot institutionele onderwijs- en onderzoekssamenwerking, die dikwijls door de overheid wordt georganiseerd, moet individuele samenwerking met deze landen mogelijk blijven, weliswaar zonder onze kennisveiligheid in het gedrang te brengen. Vaak vormt dit de laatste echte levenslijn voor bedreigde wetenschappers en studenten, zeker als hun thuisland internationaal geïsoleerd is door politieke en/of economische sancties”, aldus het opiniestuk. De universiteiten kondigen aan te blijven investeren in de tijdelijke opvang van bedreigde verdedigers van de mensenrechten. Daarnaast worden betrokken overheden opgeroepen om samen met de universiteiten de individuele studie- en onderzoeksmobiliteit maximaal te faciliteren.

Opiniestuk Knack
Website Vlaamse Interuniversitaire Raad