Eerste meeting klankbordgroep VARIO-adviestraject SDG’s

Eerste meeting klankbordgroep VARIO-adviestraject SDG’s

In februari publiceerde VARIO een beknopt eerste advies over de Sustainable Development Goals (SDG’s), waarin de raad in de eerste plaats wijst op het belang ervan voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De bedoeling is om nu een meer diepgaand advies te maken, met als kernidee dat de SDG’s (business) opportuniteiten inhouden om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten. Gisteren werd het eerste advies en de insteek voor het vervolgtraject afgetoetst bij een klankbord groep bestaande uit vier VARIO-raadsleden, Lieven Danneels, Johan Martens, Leen Van den Neste en Marc Van Sande, en vier externe experten, Marion De Bruyne (Vlerick Business School), Lieve Jacobs (CERA), Olivier Van Haute (Degroof Petercam) en Peter Wollaert (CIFAL). Op deze eerste meeting kwamen vooral de externe experten aan het woord, die elk vanuit hun eigen achtergrond feedback gaven. VARIO had op de raadsvergadering van 18 maart al beslist om de vraag van minister Crevits naar een visie op een goede beleidsmix tussen bottom-up steun en meer thematische/missiegerichte steun uit te werken in een aparte adviestekst.

VARIO-advies 17 en reactie van minister Crevits

VARIO adviestrajecten voor 2021