Historisch record aan buitenlandse investeringen in Vlaanderen

Historisch record aan buitenlandse investeringen in Vlaanderen

In 2022 is er voor een historisch record door buitenlandse bedrijven in Vlaanderen geïnvesteerd. Dat kondigde Vlaams minister-president Jambon aan voorafgaand aan zijn reis naar het World Economic Forum (WEF). In totaal is er voor 5,26 miljard euro geïnvesteerd. Het gaat om een instroom van 278 nieuwe investeringsprojecten die uiteindelijk 6.540 jobs opleveren, wat wederom een record oplevert. In een artikel van Trends wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste projecten en investeerders. Het afgelopen jaar waren er een pak buitenlandse investeringen in strategische sectoren zoals farma en chemie. Volgens Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap dat buitenlandse investeerders aantrekt en begeleidt droeg dit bij aan het nieuwe investeringsrecord. Daarnaast zijn ook buitenlandse investeringen in opmars die inspelen op klimaattechnolgie en energietransatie. Innovatie blijft sowieso erg belangrijk voor Vlaanderen: investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) blijven met 1 op 5 projecten en 1 op 4 jobs historisch hoog. Nooit eerder lag de directe tewerkstelling uit O&O -1.599 banen- zo hoog als in 2022, zegt het FIT. Andere belangrijke activiteiten waarvoor buitenlandse ondernemingen voor Vlaanderen kiezen, zijn sales en marketing, logistiek en productie. Die laatste was zelfs goed voor één job op drie. Vorig jaar publiceerde VARIO zijn advies Buitenlandse private investeringen in O&O en kennisintensieve productie. De aanbevelingen blijven relevanter dan ooit nu onze concurrentiepositie tanende is.

Artikel Trends
Bericht FIT
VARIO-advies ' Buitenlandse private investeringen in O&O en kennisintensieve productie’