Vlaamse Regering en universiteiten in discussie over Engelstalige opleidingen

Vlaamse Regering en universiteiten in discussie over Engelstalige opleidingen

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft vorige week diverse aanvragen van universiteiten om anderstalige opleidingen aan te bieden geweigerd, schrijft VRT. Het grootste twispunt is de expliciete wens van de Vlaamse universiteiten om de masteropleiding burgerlijk ingenieur te verengelsen. Universiteiten mogen Engelstalige opleidingen aanbieden indien er een Nederlandstalige tegenhanger aanwezig is, maar het is mogelijk om daar uitzonderingen op aan te vragen. De Vlaamse Regering vindt dat universiteiten nu te veel op deze uitzonderingen rekenen. UGent-rector Van de Walle benadrukt dat universiteiten druk worden bevraagd door het werkveld, omdat onder andere de vraag om universitair geschoolde ingenieurs hoog is. "Om het aantal afstudeerders te verhogen, kunnen we de lat lager leggen, maar dat gaan we niet doen. Een tweede manier is de instroom verhogen door meer internationale studenten aan te trekken. Dat kan alleen wanneer je voldoende Engelstalige opleidingen aanbiedt”, aldus Van de Walle in De Ochtend. In zijn advies 1 ‘Internationaal Toptalent Aantrekken en Verankeren’ zat VARIO op dezelfde lijn en beval aan om de taalregelgeving in die zin te versoepelen, en meer bepaald om voor masters de quota af te schaffen en de vereiste van equivalente Nederlandstalige opleidingen te schrappen.

Nieuwsbericht VRT
Artikel De Standaard 1
Artikel De Standaard 2
VARIO-advies 1 ‘Internationaal Toptalent Aantrekken en Verankeren’