Ga verder naar de inhoud

Advies 32: EU-ontwerpverordening - nieuwe genbewerkingstechnieken

4 oktober 2023

Een aanpassing van de GGO-regelgeving is dringend nodig, vindt VARIO. De raad juicht daarom elke verbetering van het huidige kader toe maar vraagt om daarbij maximale rechtszekerheid en toekomstbestendigheid te garanderen.

Neem contact op met:

Samenvatting

Het VARIO-advies betreft het EU-voorstel voor een verordening voor planten die gewijzigd werden met nieuwe genbewerkingstechnieken en hieruit geproduceerde levensmiddelen en diervoeders dat de Europese Commissie lanceerde op 5 juli 2023. De ontwerpverordening stelt een versoepeling van de strenge EU-regelgeving m.b.t. GGO’s voor, specifiek m.b.t. Nieuwe Genomische Technieken (NGT’s).

De minister vroeg VARIO een antwoord te formuleren op de twee volgende vragen:

  • Wat is de lezing van de VARIO van het voorstel van de Europese Commissie?
  • Wat is de visie van de VARIO en zijn stakeholders met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie?


VARIO voorziet eerst een uitgebreide toelichting van de context en een aantal begrippen. Daarna wordt ingegaan op de VARIO-lezing en een analyse van de ontwerpverordening, om vervolgens te komen tot volgende aanbevelingen:

  • Een aanpassing van de GGO-regelgeving is dringend nodig. VARIO juicht elke verbetering van het huidige kader toe en kan zich verzoenen met de voorliggende ontwerpverordening;
  • VARIO moedigt de wetgever aan om in de toekomst nieuw regelgeving een niveau hoger te tillen en het innovatie principe toe te passen wat wetgeving toekomstbestendig maakt en rechtszekerheid garandeert;
  • Met het oog op maximale rechtszekerheid, vraagt de goedkeuring van de huidige ontwerpverordening voorafgaandelijk een grondige revisie van annex 1.

VARIO hoopt met zijn aanbevelingen bij te dragen aan de opbouw van een gedragen Vlaams en Belgisch standpunt.