Ga verder naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring VARIO.be

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website Vario.be en werd opgesteld door de VARIO-staf op 30 mei 2023.

De website werd voorlopig nog niet op webtoegankelijkheid getest door een externe partij, omdat we nog volop aan deze nieuwe website aan het werken zijn. De hieronder opgelijste status en aandachtspunten zijn dus inschattingen die nog niet gevalideerd zijn.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de norm van WCAG 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde delen van onze website Vario.be zijn nog niet voldoende toegankelijk:

  • Afbeeldingen en andere niet-tekstuele inhoud
    Voor bepaalde afbeeldingen en andere niet-tekstuele inhoud is nog geen tekstueel alternatief voorhanden. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.
  • Videocontent
    Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript.
  • Pdf-bestanden
    Die gedownload worden via onze website kunnen problemen met de toegankelijkheid opleveren.

Feedback en contactgegevens

Hebt u vragen of feedback, neem dan contact op met ons via: