Over ons

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, technologie-, innovatie-, industrie-, en ondernemerschapsbeleid. De raad doet dit zowel op eigen initiatief als op vraag.

VARIO hanteert hiervoor de volgende visie en missie:

Visie

Excellent, ambitieus en succesvol onderzoek, innovatie, en ondernemerschap zijn bepalend voor welvaart en welzijn in Vlaanderen. Dit vraag efficiënt en doelgericht beleid.

Missie

VARIO wil met strategisch advies impact hebben op het beleid om onderzoek, innovatie en ondernemerschap te stimuleren.

VARIO werd door de Vlaamse Regering bij besluit opgericht op 14 oktober 2016. De VARIO werkt onafhankelijk van de Vlaamse Regering en de partijen in het werkveld. De voorzitter en de negen leden van de VARIO zetelen in eigen naam.

VARIO is de opvolger van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie of VRWI. De VRWI was van 2010 tot 2016 het strategische adviesorgaan van de Vlaamse Regering voor wetenschap en innovatie. Op zijn beurt was de VRWI de opvolger van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid of VRWB, die actief was van 1985 tot 2009.

 

Over ons