Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filteren:

Filter:

Type VARIO publicatie

60 resultaten gevonden. 60 resultaten op pagina 1 van 7.

Advies 35: Trans­for­ma­tie­ge­richt In­no­va­tie­be­leid: een be­stuurs­ka­der voor de Vlaamse Overheid

16 april 2024
VARIO ontwikkelde een participatief bestuurskader met 8 aanbevelingen

Brief­ad­vies over de EU-ont­werp­ver­or­de­ning inzake nieuwe gen­be­wer­kings­tech­nie­ken

7 februari 2024
In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap wil VARIO zijn advies 32: 'EU-ontwerpverordening nieuwe genbewerkingstechnieken’ opnieuw…

VARIO-advies 34: Naar een ambitieus Europees in­du­strie­be­leid

23 januari 2024
VARIO kan zich in grote mate vinden in de conceptnota 'Naar een ambitieus Europees industriebeleid' die sterk in lijn ligt met eerdere…

VARIO me­mo­ran­dum 2024-2029: Meer impact door ex­cel­len­tie in innovatie en on­der­ne­mer­schap

14 december 2023

VARIO werkte opnieuw aan een Memorandum voor de toekomstige beleidsmakers in het Vlaamse Parlement en de Vlaamse Regering in kader van de Vlaamse verkiezingen in 2024. VARIO stelt vier ambities voor om de positie van Vlaanderen als één van de meest innovatieve regio’s ter wereld te behouden en via ondernemerschap ook te verzilveren.

Sce­na­ri­o­den­ken: Toe­komst­beel­den voor 2033

14 december 2023
Hoe ziet de toekomst eruit? Dat kunnen we niet zeker weten, maar we kunnen er wel over nadenken. Dat heeft VARIO gedaan in een oefening…

Advies 33: Wij­zi­gin­gen Besluit In­du­stri­eel On­der­zoeks­fonds en In­ter­fa­ceac­ti­vi­tei­ten

7 november 2023
VARIO interpreteert de conclusies van de vijfjaarlijkse evaluatie van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de…

Brief­ad­vies: Ontwerp van 2e Nationaal Actieplan ’On­der­ne­min­gen en Men­sen­rech­ten’

23 oktober 2023
VARIO werd door federale ministers Zakia Khattabi en Hadja Lahbib om advies gevraagd bij het ontwerp van 2e Nationaal Actieplan…

Advies 32: EU-ont­werp­ver­or­de­ning - nieuwe gen­be­wer­kings­tech­nie­ken

4 oktober 2023
Een aanpassing van de GGO-regelgeving is dringend nodig, vindt VARIO. De raad juicht daarom elke verbetering van het huidige kader toe maar…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.