Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filteren:

Filter:

Type VARIO publicatie

41 resultaten gevonden. 41 resultaten op pagina 1 van 5.

Advies 30: Ver­ster­ken van de Vlaamse tech­no­lo­gie­po­si­tie met be­trek­king tot octrooien

Vlaanderen rangschikt top voor octrooiaanvragen door kennisinstellingen. De Vlaamse rangschikking voor bedrijfspatenten is ‘eerder gemiddeld’. Om tot een koploperpositie te komen binnen de innovatieve regio’s zou Vlaanderen daar nog winst kunnen boeken, zeker bij kmo's. • 24 april 2023

Advies 29: Kli­maat­sprong - pro­gram­ma­no­ta

29 maart 2023
VARIO steunt de klimaatsprong en formuleert aanbevelingen om het transitieprogramma te versterken

Expert-rapport In­du­stri­al Internet of Things (IIoT) in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Industrial Internet of Things.

Expert-rapport Smart Health in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Smart Health.

Expert-rapport Cy­ber­se­cu­ri­ty in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Cybersecurity.

Expert-rapport Clean, Connected and Au­to­no­mous Vehicles (CCAV) in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Clean, Connected and Autonomous Vehicles (CCAV).

Advies 28: Bui­ten­land­se private in­ves­te­rin­gen in O&O en ken­nis­in­ten­sie­ve productie

23 augustus 2022
Buitenlandse kennisintensieve investeringen bestendigen en versterken

Advies 27: Visie op een goede be­leids­mix tussen vrije en the­ma­ti­sche steun voor O&O in Vlaan­de­ren

31 mei 2022
Met dit nieuwe advies beantwoordt VARIO de vraag van viceminister-president Crevits naar “een juiste beleidsmix in Vlaanderen tussen de…

Advies 26: Be­leids­plan We­ten­schaps­com­mu­ni­ca­tie 2022-2030

1 februari 2022
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2022-2030.

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.