Advies 18: Wijzigingsbesluit Strategische Transformatiesteun

Advisory Report 18: Amending Decision On Strategic Transformation Aid

Viceminister-president Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het wijzigingsbesluit over Strategische Transformatiesteun. De wijziging kan volgens VARIO bijdragen aan de visie om de crisis aan te wenden de nodige transformaties te versnellen, met oog op een duurzame en toekomstgerichte economie en samenleving. Anderzijds dienen de financiële middelen die door de wijziging vrijkomen, te worden aangewend om andere steunmechanismen voor transformatie te versterken.

Daarnaast is VARIO globaal positief t.a.v. de wijziging, om de steunmaatregel selectiever en kwalitatiever in te zetten. Dit dient echter daadwerkelijk de efficiëntie en doeltreffendheid te verhogen en te worden gemonitord in functie van het aantal en de kwaliteit van de ingediende voorstellen. VARIO formuleert in dit kader nog een aantal specifieke aanbevelingen.

 

Type: