ADVIES 4: Innovatieve Hoge Groeibedrijven met Impact

ADVIES 4: Innovatieve Hoge Groeibedrijven met Impact

In november 2018 bezorgde VARIO zijn advies nr. 4 'Innovatieve Hoge Groeibedrijven met Impact' aan minister van Innovatie Philippe Muyters. Het stimuleren van innovatieve snelgroeiende bedrijven is een aandachtspunt volgens het RIO-landenrapport 2016 van België. Innovatieve snelgroeiende bedrijven spelen een centrale rol in de economische cyclus van waardecreatie en het opschalen van innovaties.

Daarnaast wil VARIO met zijn advies een groter maatschappelijk bewustzijn creëren om te komen tot een optimale strategische context voor innovatieve snelgroeiende bedrijven, waarin (een groter aantal) ambitieuze ondernemers een cruciale rol spelen. Het advies kwam tot stand op basis van grondige analyses en na uitvoerig overleg met ambitieuze ondernemers en actoren uit het werkveld.

In zijn advies stelt VARIO een globale, geïntegreerde strategie voor om het aantal succesvolle innovatieve snelgroeiende bedrijven in Vlaanderen te verhogen. De strategie richt zich op vier nauw verweven beleidsdoelen:

  1. Het aantal ambitieuze ondernemers verhogen
  2. Ontwikkelen van performante ‘entrepreneurial’ ecosystemen
  3. Creëren van een algemeen stimulerend omgevingskader
  4. Versterking van het evaluatie- en monitoringinstrumentarium

De uitrol van de strategie vereist een vernieuwend, holistisch beleid, weg van silo's en gebaseerd op een fijnmazig inzicht in de interne werking van 'entrepreneurial' ecosystemen, in nauwe samenwerking met een verscheidenheid aan belanghebbenden.

 

 

 

 

Type: