ADVIES 6: Waardecreatie door samenwerking

Advisory report 6: Value creation by cooperation

Op vrijdag 22 maart bezorgde VARIO zijn advies nr. 6 ‘Waardecreatie door samenwerking’ aan Vlaams minister van innovatie Philippe Muyters.

In een kenniseconomie zijn de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en technologie een directe bron van innovatie. Samenwerking tussen actoren van de onderzoekswereld en ondernemingen is cruciaal om nieuwe wetenschappelijke kennis en technologie om te zetten in producten en diensten om zo de internationale competitiviteit en jobcreatie te bevorderen. Daarom nam VARIO het initiatief om het topic van samenwerking in Vlaanderen meer in detail te bekijken. Er zijn verschillende instrumenten en structuren aanwezig om samenwerking met het oog op innovatie te bevorderen, in het bijzonder de speerpuntclusters, strategische onderzoekscentra, SBO-projecten, ICON-projecten, Baekeland- en innovatiemandaten. VARIO is van oordeel dat de samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en met bedrijven nog verder kan worden versterkt om waardecreatie nog beter te stimuleren. Uit een analyse van de bestaande structuren en instrumenten en de performantie van Vlaamse ondernemingen en kennisinstellingen m.b.t. samenwerking, innovatie en waardecreatie werden een aantal knelpunten geïdentificeerd. In voorliggend advies formuleert VARIO aanbevelingen om hieraan te remediëren.

  1. Creëer een gedragen globale visie als facilitator voor samenwerking
  2. Zorg ervoor dat competitie plaats maakt voor samenwerking
  3. Stel daarom slimme parameters en KPI’s op
  4. Faciliteer interdisciplinaire samenwerking
  5. Stimuleer mobiliteit van onderzoekers als hefboom voor samenwerking
  6. Zorg voor een goed evenwicht tussen enerzijds top-down en bottom-up initiatieven en anderzijds thematische zwaartepunten en vrij onderzoek
  7. Houd toegang tot instrumentarium en samenwerking laagdrempelig

 

Type: