Council Members

Lieven Danneels, CEO Televic Group, is the chairman of the VARIO. The nine other council members are Katrin Geyskens, Wim Haegeman, Johan Martens, Leen Van den Neste, Koen Vanhalst, Vanessa Vankerckhoven, Dirk Van Dyck, Marc Van Sande en Reinhilde Veugelers.