Ga verder naar de inhoud

Advies 220: Besluit oprichting Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

VRWI • 1 juli 2016

Samenvatting

De VRWI verwelkomt de beslissing van de Vlaamse Regering tot oprichting van de VARIO. In lijn met internationale best practice heeft een ambitieus Vlaanderen nood aan een eigen onafhankelijke Science and Innovation Council, waar experten met een achtergrond uit universiteiten en hogescholen, strategische onderzoekscentra en bedrijfswereld samenkomen en reflecteren. Met de opheffing van de VRWI dreigde hier een lacune te ontstaan, die de Vlaamse Regering nu terdege invult met de VARIO. Het werkterrein van de VARIO wordt daarbij verruimd tot het ondernemerschap en de transitie naar industrie 4.0. De oprichting van de VARIO draagt bij tot een efficiënt en effectief advieslandschap in Vlaanderen omdat de VARIO een uniek forum is waar alle experten in eigen naam (en niet als vertegenwoordiger van) samenkomen. Complementariteit met andere adviesorganen op hetzelfde terrein zal worden verzekerd door het overlegplatform. Voor de VRWI is de inhoudelijke onafhankelijkheid van de VARIO van primordiaal belang. De Raad steunt de beslissing om de VARIO volledig samen te stellen met experten die zetelen ten persoonlijke titel, wat niet impliceert dat de VARIO in isolement zal werken.

Waar relevant dient de VARIO zich te bevragen bij de actoren uit de betrokken werkvelden. Bij de administratieve inbedding van de VARIO binnen het departement EWI moet de onafhankelijke aansturing van de adviesraad worden verzekerd door het toekennen van een afzonderlijk werkingsbudget en het afsluiten van een protocol tussen de VARIO en het departement EWI. Tot slot dringt de VRWI aan op een snelle inwerkingtreding van de VARIO en benadrukt dat in het VARIO-model de samenstelling van de raad en de aanstelling van de leden cruciaal is. De autoriteit van de VARIO en het bijhorende draagvlak voor zijn adviezen, staat of valt immers met de expertise van elk van de leden en de evenwichtige samenstelling van de adviesraad als geheel. Het is daarom essentieel de gezochte profielen op voorhand te definiëren, evenwichten na te streven m.b.t. verschillende werkvelden en expertise, buitenlandse experten toe te voegen, het engagement/beschikbaarheid van de leden vooraf af te toetsen en in een redelijke vergoeding te voorzien.