Ga verder naar de inhoud

Briefadvies 221: Wijzigingsbesluit doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek

VRWI • 13 juli 2016

Samenvatting

Met zijn briefadvies 221 beantwoordt de VRWI de vraag om advies van Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek. Het ontwerpbesluit betreft modaliteiten voor de toekenning van doctoraatsbeurzen strategisch onderzoek.