Ga verder naar de inhoud

Samenvatting

De VRWI formuleert in zijn briefadvies 222 geen verdere opmerkingen bij het voorontwerp van decreet houdende de instemming met het akkoord tussen het koninkrijk België en het Europees Ruimtevaartagentschap over het ESA-centrum in Redu.